Villkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Tillämpning och godkännande av allmänna försäljningsvillkor
 
1.

Följande villkor reglerar förhållandet mellan kunder och onlinebutikerna www.hotnrare.it och www.hotnrare.com, som tillhör HNR srl, baserat i Via Pradazzo 1a, 40012 Calderara di Reno, Bologna (Italien), moms/skatt n.03187751205, Registro Imprese di Bologna REA n. 498963. Användningen av onlinebutikerna www.hotnrare.com, www.hotnrare.it och probolt.eu bygger på kundernas förståelse för följande villkor och konitioner.

 
2.

Inget Avtal ska komma till stånd förrän Kundens beställning (oavsett givna) accepteras av tidigaste av Bolagets skriftliga acceptleverans av Varorna eller Bolagets faktura. Genom att göra en beställning på något av de möjliga sätten förklarar kunden att han eller hon har tittat på och godkänt allt som har angetts i dessa villkor.

 
3.

Om kunden är en icke professionell slutanvändare måste han skriva ut och behålla dessa villkor enligt artt. 3 och 4 av Dlgs nr 185/1999

 
4.

Kunden kan inte hålla HNR srl ansvarigt för skador som härrör från HNR srl vägran att acceptera och behandla den beställning som kunden gjort.

 
5.

Kunden kan bara köpa de artiklar som visas på webbplatserna http://www.hotnrare.com, http://www.hotnrare.it och https://probolt.eu av HNR-srl vid den tidpunkt då beställningen har gjorts, enligt beskrivningen i deras respektive avsnitt. All information som visas återspeglar den information som tillhandahålls av respektive tillverkare och kan ändras topp följer de nya information som tillhandahålls av tillverkarna själva. De medföljande bilderna är rent vägledande och kan skilja sig åt inom olika områden än den faktiska produkten.

 
6.

När varje beställning har tagits emot skickas ett e-postmeddelande med bekräftelse. Den visar datum och timme då ordern har mottagits och ett ordernummer, som ska användas i varje kommunikation med HNR srl. Kunden måste verifiera att alla detaljer som visas i meddelandet motsvarar vad han ville beställa och överföra och omedelbart ge information om vad som behöver ändras. Kunden kommer att kunna följa orderbehandlingen i området "orderstatus".

 
7.

Om beställningen inte accepteras kommer HNR Srl omedelbart att informera kunden.

 
8.

Alla priser som anges är detaljhandelspriser moms ingår. HNR Srl förbehåller sig rätten att ändra dem när som helst det är nödvändigt, utan föregående meddelande.

 
9.

På www.hotnrare.com www.hotnrare.it webbplats visas produkternas tillgänglighet. På grund av trafikmängden måste tillgängligheten ses som en indikation och inte som en garanti för varornas faktiska tillgänglighet.

 
10.

HNR srl förbehåller sig rätten att inte acceptera i fullständiga beställningar avseende artiklar som erbjuds till kampanjpriser, och kan föreslå kunden att acceptera kvantitetsminskning. Först efter kundens godkännande kommer ordern äntligen att bearbetas.